Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mgr. Renata Lukešová (Gaždová), Ph.D.

Oddělení seismotektoniky
E-mail: lukesova@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009345 | +420776026159
Kancelář: místnost č.: 380 , budova: C, patro: 2
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Současně řešené projekty

 Interaktivní mapa seismického ohrožení České republiky (2020 - 2023)

Starší projekty

 EPOS/CzechGeo – Distribuovaný systém observatorních a terénních měření a monitorování geofyzikálních polí v České republice
(Národní uzel projektu ESFRI/EPOS)
(2010 - 2015)
 Dynamika korových fluid v západní části Českého masivu jako indikátor změn napětí (2009 - 2012)
 Charakter seismicity v oblasti Hronovsko-poříčského zlomu (2009 - 2013)
 Paleoseismologické vyhodnocení průzkumu zlomových struktur v okolí JE Temelín (2009 - 2010)
 PASSEQ (Pasívní seismický experiment) (2006 - 2007)
 Závislost seismicky určeného příčného modulu zemin na měřítkovém (2006 - 2008)
 Mafické intruze jako prekurzory peraluminických granitů krušnohorského batolitu (2002 - 2004)