Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Filip Hartvich, Ph.D.

Oddělení inženýrské geologie
E-mail: hartvich@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009318, 233
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Současně řešené projekty

 Dynamická platena Země (2023 - 2027)
 Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)
 Horninové prostředí a nerostné suroviny (2020 - 2026)

Starší projekty

 Geofyzika, geotechnika, geomateriály, geotermální energie pro praxi (2020 - 2022)
 Monitoring aktivity křehkých struktur PVP Bukov a dolu Rožná (2018 - 2022)
 Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS-Sci) (2017 - 2020)
 Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN+ (2017 - 2020)
 Distribuovaný systém observatorních a terénních měření geofyzikálních polí (CzechGeo/EPOS) (2016 - 2019)
 Výzkumná infrastruktura pro geotermální energii "RINGEN" (Research INfrastructure for Geothermal ENergy) (2016 - 2020)
 Vývoj a optimalizace prototypu přístroje pro automatický monitoring pohybů na trhlinách ve 3D: přesný a odolný nástroj pro využití v materiálových vědách, ve stavebnictví a mnoha oborech geověd (2015 - 2017)
 Rekonstrukce vývoje geosystémů na Šumavě v pozdním glaciálu a v holocénu (se zaměřením na oblasti glaciálního původu a recentní geomorfologické pochody) (2008 - 2010)
 Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami (2005 - 2008)
 Porovnání kvartérního vývoje Novohradských hor a vybraných částí Šumavy (2005 - 2007)
 Projevy rizikových geomorfologických procesů v deformaci horninových struktur Machu Picchu (2005 - 2007)
 Projevy neotektoniky v reliéfu sv. části Rychlebských hor (2004 - 2006)