Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dr. Hamid Sana, PhD

Oddělení neotektoniky a termochronologie
E-mail: sana@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009366
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace Curriculum vitae
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Současně řešené projekty

 Kvarterní tektonická aktivita v západních Čechách a její vztah k vulkanismu (2021 - 2023)

Starší projekty

V minulosti nebyl řešitelem / spoluřešitelem žádného projektu.