Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

RNDr. Michal Kusák, Ph.D.

Oddělení inženýrské geologie
E-mail: kusak@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009262
Ústav struktury a mechaniky hornin AVČR, v.v.i.
V Holešovičkách 41
182 09, Praha 8
Česká republika
 
Popularizace Další informace
O mně Publikační činnost Moje projekty Přednášky a výuka Členství

Přednášky a výuka

• 2017 Terénní cvičení z Geomorfologie, PřF OU
• 2017 Terénní cvičení z Geologie, PřF OU
• 2014 – 2017 Cvičení z předmětu Přírodní ohrožení a rizika, PřF UK
• 2014 – 2017 Cvičení z Geomorfologie, PřF UK