Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Dny otevřených dveří v ÚSMH AV ČR, v.v.i. v Praze, 6. - 7. listopadu 2013

22.11. 2013 | iCalendar
aktualizováno: 10.1. 2014
V rámci 13. ročníku festivalu Týdne vědy a techniky určený všem návštěvníkům, kteří mají zájem dozvědět se více o nejnovějších trendech v oblasti vědy, o práci vědeckých pracovníků, o výzkumných projektech AV ČR a o nejmodernějších vědeckých přístrojích se letos zúčastnilo během Dnů otevřených dveří Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. přes 100 návštěvníků, žáků a studentů základních i středních škol.

Rozsáhlý, památkově chráněný areál našeho ústavu nabídl program, který obnášel oblíbené přednáškové bloky s vybranými tématy.
Návštěvníci a studenti si z přednášek odnesli poznatky o velkých zemětřeseních ve světě, o šokujících sesuvech v České republice i to, jak se mapují ohrožení a rizika ze sesuvů, informace o optické a elektronové mikroskopii z oblasti geochemie. Studenti si s nadšením prohlédli i prostory naší vědecké knihovny a studovny, která sídlí v budově z počátku 20. století.
Nechyběly ani praktické ukázky přístrojového vybavení, jak v terénu, tak i v laboratořích jednotlivých pěti vědeckých oddělení. Hlavně u studentů měla velký úspěch praktická ukázka malé vrtné samohybné soupravy a ukázka jedinečného přístroje na přípravu nanovláken. Novinkou letošního programu byla výstava fotografií z polární výpravy našich pracovníků na souostroví Špicberky obohacená o promítání krátkého dokumentárního filmu.
Fotografie z obou dnů jsou ke shlédnutí na webových stránkách www.irsm.cas.cz ve fotogalerii/akce.


Odkazy:

Fotografie ke shlédnutí na www.irsm.cas.cz/photogallery | ohlédnutí za Týdnem vědy a techniky 2013