Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Kompozity na bázi kolagenových/želatinových nanovláken aneb Nehodící se škrtněte

16.12. 2013 | iCalendar
aktualizováno: 21.2. 2014
Naše pracoviště se ve spolupráci zejména s Oddělením biomateriálů a tkáňového inženýrství Fyziologického ústavu AV ČR, Laboratoří buněčné regenerace a plasticity Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR a Laboratoří biomechaniky Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Fakulty strojní ČVUT v Praze zabývá přípravou nanokompozitních porézních materiálů pro aplikaci v kostním tkáňovém inženýrství. Lze je definovat jako biomimetické materiály. Označení „biomimetický“ je odvozeno z řeckých slov bios znamenající život a mimesis – imitace. Implantáty tedy imitují reálný biologický systém ať už složením, strukturou nebo procesem, kterým byly připraveny...

celý článek je k dispozici na webových stránkách Akademického bulletinu

Kontakty:

Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů
E-mail: suchyt@irsm.cas.cz


Odkazy:

Akademický bulletin 12/2013