Pozvánka na inženýrskogeologický seminář

6.6. 2017 9:00 - 13:00 | iCalendar
aktualizováno: 25.5. 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR pořádá seminář a diskusi na téma::

Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací


Seminář se uskuteční 6. června 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, sál č. 206.

Cílem semináře je představit:
 • Regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám
 • Přístupy a zkušenosti v zahraničí
 • Legislativní rámec, stávající platné normy a předpisy
 • Postup při přípravě liniových staveb
 • (Územní plánování; IG průzkumy pro projekt stavby; Projektová příprava stavby; Postup při realizaci a sledování liniových staveb)

  Program:
  Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby
  - Ing. Petr Kycl (Česká geologická služba)

  Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí
  - RNDr. Jan Klimeš, PhD. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)

  Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace
  - RNDr. Michal Bíl, PhD. (Centrum dopravního výzkumu)

  Specifika projektové přípravy v sesuvných územích - geotechnické zhodnocení
  - Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D., M. Phill. (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

  Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb
  - RNDr. Jan Král (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

  ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum
  - Ing. Jan Novotný, CSc. (Česká geologická služba)

  Právní aspekty svahových deformací
  - JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR)

  Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků z ÚSMH AV ČR v. v. i., ÚSP AV ČR, v. v. i., ČGS a MD ČR.

  Účast na semináři je bezplatná.

  Seminář se pořádá za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

  Ke stažení:

  pozvánka v pdf | Program semináře

  Odkazy:

  Výzkumný program Přírodní hrozby