Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Odborníci představí metodiku výstavby liniových staveb v sesuvných územích, aby se neopakovaly problémy jako na dálnici D8

6.6. 2017 9:00 - 13:00 | iCalendar
aktualizováno: 7.6. 2017

Seminář Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací

pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR (ÚSMH) ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR.

Analýza příčin zavalení dálnice D8 sesuvem u Prackovic v roce 2013 vedla ke zjištěním ukazujícím významné nedostatky v přístupu k přípravě a výstavbě dálnice v sesuvných územích. Je přitom známo, že v nejbližší době bude zahájena výstavba dalších úseků dálnic v jiných problematických oblastech ĆR. Proto odborníci na problematiku sesuvů z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, České geologické služby a Přírodovědecké fakulty UK pro Ministerstvo dopravy ČR zpracovávají metodický pokyn, jak si při přípravě a výstavbě dálnic počínat, aby se podobná situace jako na D8 již v budoucnu neopakovala.

Zásadní poznatky a hlavní doporučení včetně příkladů ze zahraničí budou prezentovány na semináři, který se koná
6. června 2017 od 9:00 do 13:00 hodin v hlavní budově Akademie věd České republiky, Praha 1, Národní třída 3.
Brífink pro novináře je naplánován přibližně na 10:30 – 11:00 hodin.

Akce je určena především zástupcům státní správy, samospráv, ale i odborné a laické veřejnosti

Cílem semináře je představit:
 • Regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám
 • Přístupy a zkušenosti v zahraničí
 • Legislativní rámec, stávající platné normy a předpisy
 • Postup při přípravě liniových staveb
 • (Územní plánování; IG průzkumy pro projekt stavby; Projektová příprava stavby; Postup při realizaci a sledování liniových staveb)

  Program semináře:

  Regionální vymezení svahových deformací vs. liniové stavby
  - Ing. Petr Kycl (Česká geologická služba)

  Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí
  - RNDr. Jan Klimeš, PhD. (Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR)

  Hodnocení rizika ze sesuvů pro komunikace
  - RNDr. Michal Bíl, PhD. (Centrum dopravního výzkumu)

  Specifika projektové přípravy v sesuvných územích - geotechnické zhodnocení
  - Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D., M. Phill. (Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova)

  Inženýrskogeologický průzkum, projektová příprava a realizace liniových staveb
  - RNDr. Jan Král (Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze)

  ČSN P 73 1005 (731005) Inženýrskogeologický průzkum
  - Ing. Jan Novotný, CSc. (Česká geologická služba)

  Právní aspekty svahových deformací
  - JUDr. Hana Müllerová, PhD., JUDr. Miloslava Hálová (Ústav státu a práva AV ČR)

  Po přednáškách na daná témata bude následovat panelová diskuze za účasti předních odborníků z ÚSMH AV ČR v. v. i., ÚSP AV ČR, v. v. i., ČGS a MD ČR.
  Účast na semináři je bezplatná.

  Seminář se pořádá za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.

  Ke stažení:

  pozvánka v pdf | Program semináře | Tisková zpráva

  Odkazy:

  Výzkumný program Přírodní hrozby