Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Odborníci představili metodiku pro přípravu a výstavbu liniových staveb v sesuvných územích

7.6. 2017 | iCalendar
aktualizováno: 27.6. 2017
Odborníci na problematiku sesuvů z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, České geologické služby a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pro Ministerstvo dopravy ČR zpracovávají metodický pokyn, jak si při přípravě a výstavbě dálnic počínat, aby se podobná situace jako na D8 již v budoucnu neopakovala. Hlavní principy představili na semináři 6. června 2017 v Akademii věd ČR, jehož se zúčastnilo na 80 zástupců státní správy, samosprávy, ale i odborné a laické veřejnosti. 
 
Přednášející jasně na příkladech ukázali nezastupitelnost inženýrskogeologického průzkumu při přípravě výstavby a během výstavby liniových pozemních komunikací. Zdůraznili nutnost průzkumu a posouzení širokého okolí trasy komunikace tak, aby se odhalila pokud možno veškerá rizika," uvedl ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR RNDr. Josef Stemberk, CSc. Doplnil, že připravovaná metodika bude jasně vymezovat a upozorňovat, kde se dá udělat chyba při přípravě projektu a výstavbě liniových pozemních komunikací v sesuvných územích. Dodal, že diskutující požadovali, aby se stejný přístup zobecnil i na veškerou výstavbu v územích postižených svahovými deformacemi, tedy i na výstavbu rodinných domů, průmyslových zón atd.
 
Semináře se zúčastnil i ministr dopravy Ing. Dan Ťok. Poděkoval organizátorům za uspořádání semináře. "Chtěl bych, aby ve všech příštích projekčních pracích byla znovu nastolena velmi účinná spolupráce mezi geology, projektanty a staviteli. Myslím si, že je nutné se k této praxi vrátit," uvedl. Podle něj by bylo dobře, aby nejenom pro dopravní stavby, ale pro stavby vůbec, se stal zpracovávaný metodický pokyn v budoucnu součástí stavebního zákona. Uvedl, že se nejen dopravní stavby, ale stavby obecně občas umísťují v místech, kde by rozhodně být neměly. Nejen z hlediska geologického, ale například i z hlediska povodňového ohrožení.
 
Seminář jsme uspořádali v rámci Strategie AV21, což je platforma, která by měla propojovat v rámci daných společensky aktuálních témat jednak ústavy Akademie věd ČR, jednak i další aktéry veřejné včetně podniků," řekla předsedkyně Akademie věd České republiky prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. Podle ní to dokazuje, že Akademie věd ČR nedělá jen svůj výzkum ve "věži ze slonoviny", ale snaží se reagovat i na konkrétní problémy a otázky, které veřejnost pálí.
 
Ke zpracování metodického pokynu, jak si při přípravě a výstavbě dálnic počínat, a uspořádání semináře Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací vedla odborníky analýza příčin zavalení dálnice D8 sesuvem u Prackovic v roce 2013, kdy se ukázaly významné nedostatky v přístupu k přípravě a výstavbě dálnice v sesuvných územích. Je přitom známo, že v nejbližší době bude zahájena výstavba dalších úseků dálnic v jiných problematických oblastech ČR.
 


Odkazy:

www.av21.avcr.cz - odkaz na tiskovou zprávu a záznam z přednášek | Fotografie ze semináře