Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pozvánka na seminář: Stabilita pískovcových skalních věží v turisticky atraktivních oblastech

16.9. 2017 10:00 - 19:00 | iCalendar
aktualizováno: 30.8. 2017
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, Správou CHKO Broumovsko a Českou speleologickou společností – ZO ČSS 5-03 Broumov zve všechny zájemce z řad široké veřejnosti na seminář:

"Stabilita pískovcových skalních věží v turisticky atraktivních oblastech"

Seminář se uskuteční v sobotu 16. 9. 2017 v přednáškovém sále Informačního centra města Broumova.

Program semináře:

 • 10:00 – P0. Úvodní slovo - stručné představení programu Strategie AV21 a představení projektu hodnocení stability skalních tvarů
 • 10:30 – P1. Příroda Broumovska – představení regionu s ohledem na přírodní poměry, Geopark, CHKO, turistiku pískovcových skalních měst a další zajímavosti
 • 11:15 – P2. Geologie Broumovska – detailnější představení Broumovska z pohledu geologického vývoje a vzniku pískovcových skalních měst a skalních věží, speleologie na Broumovsku

 • 12:00 – 14:00 přestávka

 • 14:00 – P3. Stabilita skalních věží (přehled a historie) – stručná historie výskytu nestabilních skalních tvarů v ČR a jejich monitoringu
 • 14:45 – P4. Sanace nestabilních skalních útvarů – možnosti sanace nestabilních skalních tvarů na vybraných příkladech

 • 15:30 – 16:00 coffee break

 • 16:00 – P5. Nové směry výzkumu skalních útvarů – shrnutí dosavadních přístupů a zkušeností a nastínění moderních výzkumných metod a přístupů při studiu skalních útvarů

 • - 3-D geofyzikální průzkum podloží
  - laserové skenování, využití UAV (dronů) pro snímkování a tvorbu podrobných 3-D modelů
  - 3-D stabilitní výpočty
  - seismické vlastnosti skalních věží
  - geotechnický monitoring skalních útvarů

 • 17:30 – P6. Tajemství bizarních skalních útvarů – nové poznatky o principech vzniku bizarních skalních útvarů (skalní hřiby, skalní okna a "Pravčické brány")
 • 18:15 – Ukončení přednáškové části semináře, program exkurzní vycházky – stručné představení exkurzních zastávek, organizační záležitosti


 • Doprovodný program:
  - ukázka pozemního laserového skenování
  - pozemní ukázka dronů
  - ukázka modelů z 3-D tiskárny
  - ukázka geofyzikálních přístrojů
  - ukázka přístroje TM-71, dilatometrů a extenzometrů


  Ke stažení:

  Pozvánka a program semináře