Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pozvánka na konferenci v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?

21.11. 2017 10:00 - 15:00 | iCalendar
aktualizováno: 20.11. 2017
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR

ve spolupráci s

Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v. v. i. a Ústavem státu a práva Akademie věd ČR, v. v. i.

pořádá konferenci na téma: "Sesuvy – podceňované nebezpečí?",


která se uskuteční v úterý 21. listopadu 2017 od 10.00 hodin, v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR (vchod přes recepci "A1", vstup do objektu paláce je možný pouze s platným dokladem totožnosti).

Jedním z hlavních témat bude inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací včetně poznatků o sesuvu na dálnici D8 z června 2013, odbornící zde dále představí výsledky mezioborového výzkumu, jenž se zabývá riziky zapříčiněnými sesuvy svahů.

Konference je pořádána v rámci Strategie AV 21, výzkumného programu Přírodní hrozby.

Registrujte se prosím do 15. listopadu 2017 na adrese .

Konferenci moderuje senátorka Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR a RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR.

Program:


9:30 - 10:00 Registrace, občerstvení

10:00 - 10:15 Přivítání, úvodní slova
Ing. Zbyněk Linhart, předseda Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
RNDr. Jitka Seitlová, místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
RNDr. Josef Stemberk, CSc., ředitel Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR

10:15 – 11:30 Dopolední blok prezentací:
Svahové deformace v ČR: jejich typy, vznik a prostorové rozšíření ve vztahu k možnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel
Jan Blahůt, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Mapy náchylnosti ke vzniku svahových deformací a prostředky vynaložené státním rozpočtem na sanační opatření jako základní způsoby prevence vzniku škod
Jan Klimeš, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Sesuv na D8 z června 2013 a inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací
Josef Stemberk, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Regionální vymezení sesuvných oblastí v ČR ve vztahu k infrastruktuře; Registr svahových nestabilit
Petr Kycl, Česká geologická služba

11:30 – 12:00 Diskuse

12:00 – 13:00 Přestávka na oběd, občerstvení

12:00 – 13:00 Tisková konference v předsálí konferenčního sálu

13:00 – 14:15 Odpolední blok prezentací:

Současné problémy života v oblastech ohrožených sesuvy a řícením: sociologická perspektiva
Karolina Pauknerová, Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR
Petr Gibas, Sociologický ústav AV ČR

Problematika sesuvů, skalních řícení a dalších přírodních rizik v kulturně-historické perspektivě s důrazem na každodenní život lidí v ohrožených oblastech
Jiří Woitsch, Etnologický ústav AV ČR

Ekonomické souvislosti svahových deformací
Kateřina Kaprová a Jan Melichar, Centrum pro otázky životního prostředí UK

Právní nástroje prevence svahových nestabilit a efektivita jejich aplikace v praxi
Hana Müllerová a Miloslava Hálová, Ústav státu a práva AV ČR

14:15 – 14:45 Diskuse

14:45 – 15:00 Zakončení konference
Program

Ke stažení:

Pozvánka v pdf | Tisková zpráva

Odkazy:

Strategie AV 21, výzkumný program Přírodní hrozby | www.senat.cz