Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Známe termín jedenáctého ročníku semináře Biomateriály a jejich povrchy!

3.11. 2017 | iCalendar
aktualizováno: 14.11. 2017
Jedenáctý ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy se uskuteční ve dnech 18. – 21. září 2018. Stejně jako v minulých letech bude seminář zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.

Zatím posledního, desátého ročníku se zúčastnilo téměř 90 odborníků z různých oborů, věnujících se problematice biomateriálů. Účastnící měli možnost seznámit se současným stavem výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Součástí semináře byl poprvé také workshop speciálně zaměřený na networking mezi studenty, pracovníky akademického sektoru, lékaři, zástupci regulačních autorit a společností zabývajících se vývojem a výrobou zdravotnických prostředků a léčiv. Účastníci workshopu se mohli prostřednictvím případové studie seznámit s procesem vývoje zdravotnického prostředku - nitrooční čočky, přímo se zástupci R&D týmu biomedicínské společnosti Medicem, která svým vývojem v oblasti nitroočních implantátů navazuje na vědeckou práci prof. Otto Wichterleho.

Součástí desátého ročníku byla opět studentská soutěž o nejlepší studentské práce a jejich prezentace. Jako nejlepší byl vyhodnocen příspěvek MUDr. et MUDr. Martina Bartoše, druhá pak skončila Mgr. Anna Stunová a třetí Mgr. Kateřina Strnadová, blahopřejeme!

Seminář pořádají Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z. s. a Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.

Děkujeme všem, kteří letos do Herbertova přijeli, a těšíme se příští rok na shledanou!

Fotografie ze semináře jsou k dispozici na tomto odkazu:www.irsm.cas.cz/multimedialni-galerie


Ke stažení:

tisková zpráva v pdf

Odkazy:

QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21 | Externí web semináře Biomateriály a jejich povrchy