Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Publikační brožura Sesuvy – podceňované nebezpečí

1.1. 2018 | iCalendar
aktualizováno: 11.1. 2018
Víceoborová publikace "Sesuvy – podceňované nebezpečí vydaná v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 přibližuje aktuální problematiku sesuvů a skalních řícení formou vhodnou i pro neodborníky. Představuje tento sice lokální, ale vysoce nebezpečný a obtížně předvídatelný fenomén z perspektivy vědních oborů geologie, historie, sociologie a práva. Nabízí vysvětlení, jak, proč a kde nejspíše vznikají svahové pohyby (půdní nebo skalní sesuvy či zřícení), a seznamuje čtenáře s konkrétními historickými událostmi na příkladu Hřenska a okolí včetně jejich společenských a dalších souvislostí. V tomto kontextu publikace poukazuje na otázku péče o rizikové lokality z hlediska sociologického – z pohledu vztahu obyvatel k "jejich" krajině a k rizikům, která jsou s životem v takové lokalitě spojena. Právní část konečně umožňuje vhled do legislativních souvislostí problematiky sesuvů se zřetelem k územnímu plánování a rozhodování, posuzování vlivů na životní prostředí a k prevenci a řešení škod způsobených sesuvy.

Brožura byla vytvořena multidisciplinárním týmem odborníků z několika ústavů Akademie Věd České republiky: Hana Müllerová, Jan Klimeš, Miloslava Hálová, Jan Blahůt, Petr Gibas, Jiří Woitsch, Karolína Pauknerová

Vydalo Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., pro Kancelář Akademie věd ČR.

Ke stažení:

Brožura v pdf

Odkazy:

Výzkumný program Přírodní hrozby AV21 | brožura ke stažení na tomto odkazu: www.academia.cz