Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nový dokument pomůže s hodnocením přírodních nebezpečí ve vysokých horách

20.4. 2018 | iCalendar
aktualizováno: 15.5. 2018
Mezinárodní vědecký tým připravil technický manuál k hodnocení nebezpečí, které představují horské ledovce a trvale zmrzlá půda ve vysokých horách. Jde o oblasti, v nichž se nejvýrazněji projevují klimatické změny způsobující odtávání horských ledovců a vznik nebezpečných sesuvů a skalních lavin a s tím souvisejících povodní. Cílem dokumentu je přispět k ochraně majetku a životů obyvatel světových velehor včetně Alp. Na studii, již vedli vědci z Curyšské univerzity ve Švýcarsku, se podíleli i čeští odborníci z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky (ÚSMH AV ČR).

Vědci využili při spolupráci na vytváření dokumentu poznatky získané výzkumu v peruánských Andách, jenž provádějí společně s kolegy z Přírodovědecké fakulty UK již od roku 2003. Zaměřují se v něm zejména na problematiku sesouvání morénových hrází vysokohorských jezer, jež může vést k přelití hráze nebo k jejímu protržení, a tím ke vzniku nebezpečných záplav.

Připravený manuál nabízí státním úřadům i soukromým společnostem přehled nejnovějších poznatků a osvědčených postupů pro popis, mapování a modelování potenciálně nebezpečných procesů ve velehorách. Popsané postupy představují shodu širokého mezinárodního kolektivu autorů, který je zárukou, že bude uplatňován v nejrůznějších částech světa, a to i v rozvojových zemích, jejichž obyvatelé jsou přírodními katastrofami nejvíce ohroženi.

Studie byla oficiálně představena odborné veřejnosti v únoru 2018 a je také dostupná na stránkách odborné asociace GAPHAZ (www.gaphaz.org).

Fofo J.Klimeš Palca Morena, Peru

Ke stažení:

tisková zpráva

Odkazy:

www.novinky.cz | odkaz na technický manuál