Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nová publikace upozorňuje na zohlednění nebezpečí sesuvů při územním plánování

15.4. 2019 | iCalendar
aktualizováno: 8.8. 2019
Brožura pod názvem Zodpovědné plánování: Území a sesuvy vznikla v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21. Zaměřuje se nejen na veřejnosti známé sesuvy, ale i na takové, o kterých vědí často jen odborníci. Právě takovéto, částečně skryté hrozby, mohou představovat největší nebezpečí pro budoucí rozvoj území.

Nová publikace odborníků Akademie věd České Republiky upozorňuje na nebezpečí a rizika, která představují sesuvy při budování sídel a infrastruktury. Jejím cílem je přispět k tomu, aby sesuvy, jako v určitém smyslu slova skrytou hrozbu, úřady, projektanti a stavitelé nepodceňovali, ale aby je řádně zohlednili při plánování využití území. Publikace má oslovit zejména subjekty, které ovlivňují budoucí podobu území, tedy aktéry územního plánování, stavebního rozhodování, projektování a posuzování vlivů na životní prostředí. Shrnuje poznatky mezioborového týmu geologů, geografů a právníků. Její text byl připraven v součinnosti s Ministerstvem životního prostředí a Českou geologickou službou.

Brožura je nyní distribuována na vybrané krajské a obecní úřady v oblastech s nejčastějším výskytem sesuvů i na vybraná odborná pracoviště. Nabízí konkrétní příklady přístupů a činností, které mohou obce provádět, aby zmírnily negativní dopady sesuvů.

Její elektronická podoba je volně dostupná ke stažení na webu Ústavu státu a práva AV ČR, v sekci Časopisy a knihy / Knihy a e-knihy.

Ke stažení:

tisková zpráva | Brožura - el. verze

Odkazy:

www.ilaw.cas.cz/Knihy a e-knihy