Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Letní škola aktivní tektoniky a geomorfologie přilákala na 50 účastníků z celého světa

3.10. 2019 | iCalendar
aktualizováno: 4.10. 2019
První ročník Mezinárodní letní školy aktivní tektoniky a tektonické geomorfologie v rámci mezinárodní organizace INQUA, kterou ve dnech 23. až 27. září pořádal Ústav struktury a mechaniky hornin (ÚSMH AV ČR), přinesl účastníkům mnoho nových teoretických poznatků i praktických ukázek v terénu. Sjelo se na ni 50 studentů a mladých vědců z 25 zemí z celého světa, zastoupeny byly i tak vzdálené destinace, jako je Nový Zéland, Argentina, Japonsko či Indonésie. Na organizaci letní školy se podílela i Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy.

"Přednášející byli světově uznávaní experti ve svém oboru, například odborníci na historickou seismologii, paleoseismologii, na hodnocení seismického ohrožení, využití geodetických metod pro zkoumání zemětřesení, tektonickou geomorfologii a další," uvedla Petra Štěpančíková, vedoucí Oddělení neotektoniky a termochronologie ÚSMH. Jedním z nejvýznamnějších přednášejících byl podle ní prof. Thomas Rockwell ze Státní university v San Diegu v Kalifornii, expert na paleoseismologii. Program přednášek je možné nalézt zde.

V terénu účastníci navštívili řadu unikátních lokalit, a to zejména na Žatecku a Chebsku. V Oherském riftu zhlédli jeho celkovou morfologii a okrajové zlomy, a to i ve výchozech. Obdivovali rovněž geodynamické procesy v Chebské pánvi, například výrony oxidu uhličitého v tekoucí vodě ve volné přírodě, navštívili přírodní rezervaci Soos, evropskou raritu s bahenními sopkami, tzv. mofetami, kde vyvěrají minerální prameny s probublávajícím oxidem uhličitým. U Hartoušova pak měli možnost si prohlédnout laboratoř ve volné přírodě, zaměřenou na monitorování/sledování obsahu oxidu uhličitého za účelem korelace se současnou zemětřesnou aktivitou.

Nechyběla ani návštěva seismické stanice, monitorující zdejší poměrně časté seismické/zěmětřesné roje v geodynamické laboratoři ve štole ve Skalné a lokality v nedaleké Kopanině, kde se prováděl paleoseismický průzkum, který nedávno odhalil velká zemětřesení v prehistorické i historické době. Zde se jim také dostalo vysvětlení, jaké geofyzikální metody se pro něj používaly a zároveň byla provedena jejich demonstrace. Pětidenní akci zakončili účastníci večeří v Chodové Plané ve stylové restauraci Ve Skále, jejíž prostory jsou vytesány v žule. O tom, že byl první ročník úspěšný, svědčí i děkovný dopis od profesora Ioannise Papanikolaou, předsedy mezinárodní skupiny, zaměřující se na výzkum zemětřesení z hlediska jeho efektů na krajinu a společnost, působící v rámci mezinárodní organizace pro výzkum kvartéru INQUA.

V reakci na úspěšný letošní první ročník letní školy již probíhají ve vedení příslušné komise INQUA diskuze o směřování dalších ročníků letních škol a jejich zaměření.

Letní škola aktivní tektoniky a geomorfologie,
foto: archiv ÚSMH AV ČR

Exkurzní lokalita Letní školy na břehu Nechranické přehrady

Účastnící Letní školy INQUA v terénu

Ke stažení:

zpráva v pdf | Děkovný dopis profesora Ioannise Papanikolaou