Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Vědkyně z našeho ústavu byla členkou týmu oceněného GA ČR

1.10. 2019 | iCalendar
aktualizováno: 10.10. 2019

Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D. z oddělení inženýrské geologie byla členkou týmu, jenž obdržel cenu předsedkyně Grantové agentury České republiky za rok 2019. Ocenění získal tým za nasimulování vzniku dokonale vyvinutých skalních bran a modelování vzniku skalních útvarů v počítači. Výzkum vedl RNDr. Jiří Bruthans, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jako spoluřešitelka se podílela na terénních pracích v České republice, Jordánsku a Polsku. Spolupracovala rovněž při laboratorních experimentech – připravovala a zkoumala vzorky elektronovou mikroskopií, studovala jejich chování v klimakomoře, podílela se na přípravě výstupů výzkumu. Na výzkumu se podílel i Mgr. Michal Fillipi, Ph.D. z Geologického ústavu AV ČR.
Cenu si převzali v Praze 1. října v Profesním domě Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.


Výzkum se uskutečnil nejen v České republice, ale i v zahraničí – na Stolových horách v Jižní Africe, v jordánské Petře, na Koloradské plošině v USA i jinde. Výsledky projektu byly publikovány v prestižních magazínech, například v časopise Geology.


Cílem projektu bylo charakterizovat vliv horninového napětí indukovaného gravitací na vývoj a degradaci různých přírodních a umělých pískovcových útvarů, například skalních bran, převisů a dalších, za využití laboratorních experimentů, 3D fyzikálního modelování a 3D numerického modelování založeného na nově vyvinutém materiálovém modelu. Výzkum prokázal, že tlakové pole silně ovlivňuje intenzitu eroze, solného a mrazového zvětrání, a je příčinou vzniku skalních útvarů.


Oceněný projekt se uskutečnil se v letech 2016 až 2018 a navazoval na předcházející výzkum z let 2013 až 2015, jenž byl věnován studiu procesu v pískovcových výchozech a jehož poznatky byly publikovány v roce 2014 v časopise Nature Geoscience. Další výzkum pokračuje v novém projektu, jehož cílem je charakterizovat napěťovým a hydraulickým polem kontrolované zvětrávání erozí různých granulárních hornin a pomocí pokročilých fyzikálních experimentů vylepšit pokročilý numerický model pro 3D simulaci eroze těchto hornin.


Cena předsedkyně GA ČR se uděluje již od roku 2003 za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných Grantovou agenturou ČR. Od té doby bylo za mimořádné výsledky při řešení grantových projektů v oblasti základního výzkumu podporovaných GA ČR rozdáno celkem 69 ocenění. Pět letos oceněných projektů bylo na základě návrhů příslušných oborových komisí vybráno z celkem 448 projektů ukončených v minulém roce. O konečném výběru projektů určených k získání Ceny předsedkyně GA ČR pak rozhodlo v dubnu letošního roku předsednictvo Grantové agentury České republiky.

Kontakty:

Mgr. Jana Schweigstillová, Ph.D.
Oddělení inženýrské geologie
E-mail: jana@irsm.cas.cz Telefon: +420 266 009 223, 217

Cena předsedkyně GA ČR za rok 2019


Ke stažení:

Program - předávání ceny předsedkyně GA ČR

Odkazy:

GAČR - cena předsedkyně Grantové agentury České republiky za rok 2019 | medailonek k ocenění- Jiří Bruthans, laureát Ceny předsedkyně Grantové agentury ČR za rok 2019.