Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Mezinárodní konference v Peru zaměřená na vliv probíhajících klimatických změn přivítala řadu odborníků

14.1. 2020 | iCalendar
aktualizováno: 3.4. 2020
Ve dnech 10. - 12. prosince 2019 proběhla v Cuzcu v Peru mezinárodní konference zaměřená na vliv probíhajících klimatických změn na přírodu a obyvatele vysokých pohořích v Jižní Americe. Konferenci uspořádal Národní ústav pro výzkum horských ekosystému v Peru (INAIGEM). Jedním z pozvaných řečníků byl i Jan Klimeš z oddělení inženýrské geologie z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, který se dlouhodobě zabývá studiem podmínek vzniku sesuvů v peruánském pohoří Cordillera Blanca.

Ve své přednášce Slope stability in high mountains during glacier retreat – examples from Cordillera Blanca, Perú shrnul existující poznatky o současném i možném budoucím vlivu klimatických změn na nebezpečí, které sesuvy představují pro společnost nejen v peruánských velehorách. Zdůraznil, že tyto nebezpečné jevy jsou nedílnou součástí vývoje vysokohorské krajiny a je tedy nutné je respektovat při jejím osidlování a využívání. Toho bude možné dosáhnout jen tehdy, pokud vznik a možné následky sesuvů budou posuzovány komplexně ve vztahu k rozvoji společnosti a jimi vyvolaným změnám ekosystémů, jako je např. ústup vysokohorských ledovců, změny ve využívání krajiny.

Jedním z nejméně prozkoumaných a zároveň nejvíce nebezpečných typů sesuvů jsou laviny kamení a ledu, které vznikají na zaledněných vrcholcích velehor. Tyto procesy si jen v pohoří Cordillera Blanca vyžádaly během posledních 50 let tisíce lidských životů. Pokračování studia sesuvů ve vysokohorském prostředí je tedy velmi důležité pro zajištění bezpečnosti jeho obyvatel v blízké budoucnosti.

Kontakty:

Pro další informace kontaktujte:
RNDr. Jan Klimeš PhD.
Email: klimes@irsm.cas.cz Tel: +420 266 009 330Ke stažení:

2020/mezinarodni_konference_Peru_klimes.pdf

Odkazy:

Přednáška Dr. Klimeše ve španělštině je dostupná na tomto odkazu: https://youtu.be/H1Vw5qsJ4CQ