Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Seminář Biomateriály a jejich povrchy XIII.

15.9. 2020 - 18.9. 2020 | iCalendar
aktualizováno: 25.8. 2020
Třináctý ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy se uskuteční ve dnech 15. - 18. září 2020 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn. Stejně jako v minulých letech bude seminář zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.

Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Na semináři budou také prezentovány výsledky projektu "Vedlejší produkty z potravinářských výrob jako zdroj kolagenu: odpad nebo perspektivní materiál pro medicínu?" řešeného v rámci výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21. Součástí této části semináře bude diskuse problematiky stability a degradace kolagenu, jejíž cílem je alespoň částečně odpovědět na otázku, zda je aplikace nativního kolagenu prohraná bitva?

Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.

Odkazy:

https://www.irsm.cas.cz/ext/biomaterialy/