Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nový pohled na vznik a hloubku Hranické propasti

7.12. 2020 | iCalendar
aktualizováno: 28.2. 2021
Článek v prosincovém čísle časopisu Vesmír věnuje pozornost Hranické propasti.

Tým odborníků z Geofyzikálního ústavu AV ČR, Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK se rozhodl použít k odhadu celkové možné hloubky propasti a k upřesnění vnitřní stavby a geologického vývoje Hranického krasu geofyzikální metody.

V rámci výzkumu byl změřen profil probíhající přes Hranickou propast, jehož výsledky ukázaly rozložení elektrického odporu až do hloubky 2000 m. Vodou nasycená zóna je elektricky vodivější a vykazuje nižší odpor než okolní vodou málo saturované vysokoodporové vápence. Výsledky magnetotelurické metody (elektromagnetická induktivní metoda) naznačují, že vodou vyplněná zkrasovělá struktura může zasahovat do hloubky až 1000 m pod zemský povrch, což by vzhledem ke známé geologické a tektonické stavbě mohla být i celková hloubka Hranické propasti.
---

Kontakty:

RNDr. Petr Tábořík, Ph.D.
E-mail: taborik@irsm.cas.cz
Telefon: +420 266 009 368

Ke stažení:

Vesmír 99, 720, 2020/12, článek v pdf

Odkazy:

www.vesmir.cz