Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

JSOU LIDÉ POSTIŽENI KATASTROFOU PASIVNÍ OBĚTI NEBO JEJÍ SPOLUVINÍCI?

15.4. 2021 | iCalendar
aktualizováno: 28.4. 2021
Dr. Jan Klimeš z oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. se dne 15. dubna zůčastnil interního webináře pořádaného Centrem pro klimatické právo a udržitelnost (Ústav státu a práva AV ČR, v.v.i.) na téma "Klimatický případ Lliuya vs. RWE z mezioborové perspektivy."

Prezentace Dr. Klimeše se zabývala případem statisícového města Huaraz v Peru a ledovcového jezera Palcacocha, které toto město ohrožuje. Na základě historických dat Jan Klimeš ilustroval zásadní význam rozhodnutí učiněných obyvateli města a politiky ve 40´ a 70´letech minulého století. Tato rozhodnutí velkou měrou přispěla k vysokému riziku, které jezero představuje pro jeho dnešní obyvatele. Přijatá rozhodnutí zastavět nejvíce ohroženou část města a nebudovat protipovodňové bariéry byla z velké části v kompetenci místních obyvatel. Ti měli naopak velmi malou možnost ovlivnit změny přírodních podmínek, díky kterým velmi rychle narostl objem jezera a tím se zvýšila i míra nebezpečí, které představuje pro město Huaraz.

Rychlou změnu přírodních podmínek ovlivněnou především vývojem klimatu podrobně popsal Dr. Adam Emmer z rakouské univerzity Karl-Franzens-Universität Graz.

Dr. Hana Müllerová z Ústavu státu a práva AV ČR, v.v.i., kde vede Centrum pro klimatické právo a udržitelnost v rámci svého pětiletého projektu Právo ochrany klimatu, zaměřila svůj příspěvek na právní aspekty odpovědnosti za škody způsobené klimatickou změnou, a to na příkladu obyvatel Huarazu, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku povodní z jezera Palcacocha v důsledku lidmi akcelerované změny klimatu. Vysvětlila právní souvislosti probíhajícího soudního případu, kdy jeden z obyvatelů Huarazu zažaloval německou společnost RWE o podíl na náhradě škody způsobené změnami klimatu odpovídající výši jí vyprodukovaných skleníkových plynů (případ byl přiblížen rovněž v příspěvku z 2.3.2020 na odkazu: www.ilaw.cas.cz/vyzkum/class/komentujeme.

Všechny prezentace webináře jsou k dipozici na níže uvedeném odkazu.


Odkazy:

Celý webinář je možné shlédnout na tomto odkazu: www.youtube.com/watch?v=pJglLsly_d4