Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pozvánka na výstavu NESTABILNÍ PODLOŽÍ: SESUVY, ŽIVOTY A PERSPEKTIVY

24.11. 2021 - 3.4. 2022 | iCalendar
aktualizováno: 7.12. 2021
Nově otevřená výstava Nestabilní podloží: sesuvy, životy & perspektivy v Muzeu města Ústí nad Labem přibližuje sesuvy zemin a hornin jako společenský fenomén, který po generace ovlivňuje životy lidí ve své blízkosti. Nabízí tak poněkud odlišný úhel pohledu, než je běžné vnímání sesuvů jako ryze geologického procesu, který vždy patřil k vývoji krajiny Českého středohoří, stejně jako dalších oblastí České republiky. Výstavu je možné v muzeu zhlédnout až do 3. dubna 2022.

Výstava využívá moderních audiovizuálních prostředků ke zprostředkování nejen zajímavých informací, ale také prožitků lidí, do jejichž životů sesuvy výrazně zasáhly. A protože sesuvy ke zdejší sopečné krajině neodmyslitelně patří, nechybí na výstavě regionální nadstavba. Část, nazvaná Sopečná krajina v pohybu, prezentuje nejznámější sesuvy z oblasti Českého středohoří. Jde například o Kozí vrch, Klapý, Čeřeniště, Vaňov či sesuv na dálnici D8 včetně pohledu na jejich vznik a následky a způsoby jejich současného výzkumu.

V roce 2022 bude výstava doplněna popularizačními přednáškami a komentovanými prohlídkami, které povedou její autoři.

Výstavu připravil tým ve složení Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jan Klimeš a Jiří Suchánek. Je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 a jeho tématu Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů. Regionální část zpracovali Jan Klimeš, Pavel Raška a Zuzana Vařilová. Výstavu prezentuje Muzeum města Ústí nad Labem ve spolupráci s Akademií věd ČR a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Velká většina sesuvů v České republice vzniká v důsledku extrémních srážek nebo v kombinaci deště a tání sněhu. Mohou poškodit například domy, rekreační objekty, jsou zodpovědné za přerušení provozu na silnicích a železnicích. Předcházení škodám, které mohou sesuvy způsobit, je hlavní důvod jejich vědeckého studia. Řada vědeckých prací a desetiletí zkušeností s výzkumem sesuvů v ČR ukazují, že velká část nových sesuvů vznikla v místech, kde byl tento jev již v minulosti. Znalost současného rozšíření sesuvů tak poskytuje základní informaci pro prevenci škod v budoucnosti.

K výstavě vyšla stejnojmenná doprovodná publikace v rámci edice Ústecké muzejní sešity, k zakoupení je v pokladně muzea a na muzejním na muzejním eshopu.


Ke stažení:

Leták v pdf | Tisková zpráva v pdf

Odkazy:

www.muzeumusti.cz