Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Jak vznikaly šumavské žuly

3.5. 2022 | iCalendar
aktualizováno: 20.1. 2023
Článek v květnovém čísle časopisu Vesmír věnuje pozornost granitoidním horninám šumavské větve moldanubického batolitu, jejich složení a vzniku v návaznosti na vývoj Českého masivu na rozhraní prvohor a druhohor.
Námětem tohoto článku je rekapitulace vědecké spolupráce Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR a katedry mineralogie a materiálového inženýrství Univerzity v Salcburku, která probíhala v letech 1999–2012. Vedoucím jednotlivých projektů za českou stranu byl vědecký pracovník oddělení geochemie ÚSMH AVČR, RNDr. Miloš René.

Kontakty:

Kontakty:
RNDr. Miloš René, CSc.
E-mail: rene@irsm.cas.cz

Ke stažení:

článek v pdf

Odkazy:

www.vesmir.cz