Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Nová obrazová publikace: Stavební materiály a anorganická pojiva

21.7. 2022 | iCalendar
aktualizováno: 20.1. 2023
Obrazová publikace, která vznikla ve spolupráci Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky (UTAM), představuje široké veřejnosti stavební materiály a anorganická pojiva, které byly a stále jsou používány ve stavebnictví.

Publikace obsahuje základní informace o různých druzích materiálu či pojiva a jejich vlastnostech, včetně konkrétních příkladů použití. Ke každému příkladu je uveden krátký kvíz, na kterém si mohou zájemci ověřit a doplnit své znalosti. Součástí jsou i obecné informace o typech používaných pecí a základních pojmech používaných v oblasti anorganických pojiv.

Tato publikace bude sloužit jako výukový materiál během popularizačních akcí (výstavy, exkurze a akce pro školy v rámci Týdne vědy a techniky, Veletrh vědy, komentované prohlídky laboratoří apod.).

Elektronická verze bude k dispozici základním a středním školám na vyžádání na e-mailu: perna@irsm.cas.cz

Brožura "Stavební materiály a anorganická pojiva" byla vytvořena za podpory Akademie věd ČR v rámci výzkumného programu Strategie AV21 č. 23 – Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život, podprogram Materiály, jejich historie a technologie pro konzervaci a restaurování památek.

Kontakty:

Ing. Ivana Perná, Ph.D
Oddělení struktury a vlastností materiálů
E-mail: perna@irsm.cas.cz
Telefon: +420 266 009 253, 268Odkazy:

www.strategie.avcr.cz