Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Pozvánka na česko-německý workshop na téma tektonika a termochronologie

15.9. 2022 11:00 - 17:30 | iCalendar
aktualizováno: 9.9. 2022
Srdečně zveme na odborný seminář a workshop pořádaný ve spolupráci s německou Technickou univerzitou Báňské akademie ve Freibergu , tématem je tektonika a termochronologie.

Workshop se uskuteční ve čtvrtek 15. září 2022 od 11:00 do 17:30 hodin v konferenčním sále ÚSMH AV ČR, v.v.i. (budova B, 1. patro).

Tato akce je výstupem víceleté spolupráce na projektu "ZircoNia - Vymezení zóny částečného vyhojení štěpných stop v zirkonu metodami fission track a mikro-Ramanovskou spektroskopií: klíč k pochopení termochronologického datování, vlastností materiálů na bázi zirkonu a tepelné zralosti zdrojových hornin uhlovodíků", hlavním řešitelem kterého je naše kolegyně Dr. Lucie Nováková.

Program s názvy a abstrakty jednotlivých přednášek je k dispozici na odkazu níže.

Kontakty:

RNDr. Lucie Novakova, Ph.D., EurGeol
Oddělení seismotektoniky
E-mail: lucie.novakova@irsm.cas.cz


Ke stažení:

pozvánka | Podrobný program workshopu včetně abstraktů jednotlivých přednášek

Odkazy:

stránky projektu