Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Obrazová publikace „Šišky – co všechno o nich víme“

1.11. 2022 | iCalendar
aktualizováno: 10.11. 2022
Obrazová publikace vznikla v Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. s podporou Akademie věd České republiky v rámci programu Strategie AV21 č. 27 – Udržitelná energetika, podprogram Oběhové hospodářství v energetice se záměrem představit široké veřejnosti biomasu v podobě různých typů šišek, které mohou být plnohodnotně využity.

Publikace, která může být i výukovým materiálem, obsahuje základní informace o různých druzích jehličnatých stromů, jejich výskytu, vzhledu a vlastnostech, včetně možného způsobu použití. Ke každému příkladu jsou prezentovány fotografie stromu, šišek a zajímavých detailů. Dále je uvedena základní chemická a prvková analýza daného typu šišky doplněná o energetické hodnoty spalného tepla a výhřevnosti.

Bude využívána během popularizačních akcí (výstavy, exkurze pro školy a širokou veřejnost v rámci Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR a Veletrhu vědy, pro komentované prohlídky laboratoří apod.).
Elektronická verze bude na vyžádání k dispozici základním a středním školám na e-mailu: bicakova@irsm.cas.cz.

Kontakty:

Kontakty:
Ing. Olga Bičáková, Ph.D.
Oddělení struktury a vlastností materiálů ÚSMH
E-mail: bicakova@irsm.cas.cz
Telefon: +420 266 009 251, 321, 403


Odkazy:

https://strategie.avcr.cz/