Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Věda do praxe: Studium mikroposunů? Žádný problém!

6.2. 2023 | iCalendar
aktualizováno: 10.3. 2023

Specializovaný software z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR najde využití při monitoringu mikroposunů objektů a staveb i přírodních skalních útvarů s narušenou statikou. Je levnější a šetří čas individuálním operátorům, kteří sebraná data o mikroposunech museli dosud zpracovávat sami.

Geotechnický a geologický monitoring pohybů patří ke službám, které Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR nabízí zájemcům jako komerční službu. V rámci těchto služeb ústav nabízí také využití specializovaného softwaru, který je schopen zpracovat data získaná ze šetření mikroposunů objektů, staveb i přírodních útvarů.

Software využívá interpretaci obrazových dat získaných z dilatometrů, což jsou kontaktní měřidla, která umožňují měření vzájemné prostorové polohy dvou objektů. Díky nim je možné kontrolovat a sledovat geologické prostředí i nově vybudované stavební objekty.

Automatický dálkový odečet a odesílání obrazových dat získaných z dilatometrů už sice bylo úspěšně zvládnuto, ale následné zpracování a interpretace těchto dat stále závisela na konkrétním operátorovi. To přitom neúměrně zatěžovalo zodpovědné pracovníky a bránilo dalšímu rozvoji. Nabízený software SAM3D (Software for Automated Moire Recognition) nabízí zpracování dat na úplně nové úrovni. Program, který Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR nabízí potenciální zájemcům, automaticky interpretuje obrazovou informaci zachycenou na snímcích moire sklíček dilatometrů do číselné formy, kterou dále zpracovává. Výsledky pak program exportuje do SQL databáze, která slouží pro uchovávání číselných výstupů. Třetím funkčním prvkem je webové rozhraní, ve kterém je možné si data z databáze vizualizovat, případně importovat a exportovat. Ve srovnání s individuálním projektovým řešením je výrazně levnější, navíc šetří čas operátora, který se může věnovat jiným činnostem.

"Software využíváme v rámci výrobních zakázek. Většinou v rámci realizace monitoringu, který nabízíme jako službu. Součástí prací pak je jednak samotné měření a jednak zpracování a interpretace výsledků včetně jejich expertního hodnocení," říká odborný garant výzkumu Jan Balek, z oddělení inženýrské geologie ÚSMH AV ČR. "Spolupracujeme s různými podniky a institucemi, například: monitoring pro SURAO, monitoring stability na Pražském Hradě, monitoring pro město Ledeč nad Sázavou," uvádí Jan Balek. Podle něj zájem o využití těchto služeb mají primárně ti partneři, kteří již s podobným monitoringem mikroposunů již nějakou zkušenost mají.

Tento článek vyšel v rámci seriálu Věda do praxe vznikajícího ve spolupráci s Centrem transferu technologií AV ČR (CeTTAV) a spolkem Transfera.cz

Kontakty:

Ing. Jan Balek, Ph.D.
Oddělení inženýrské geologie
E-mail: balek@irsm.cas.cz
Telefon: +420266009365

dilatometr - moaré efekt

schéma

Ke stažení:

článek v pdf

Odkazy:

www.vedavyzkum.cz