Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

VŠB-Technická univerzita Ostrava hledá vhodné kandidáty pro Postdoktorandské výzkumné pozice

2.4. 2013 - 1.5. 2013 | iCalendar
aktualizováno: 10.1. 2014
VŠB-Technická univerzita Ostrava se řadí mezi top technické univerzity v České republice. Je vybavena vynikající výzkumnou infrastruktury a moderním laboratorním zařízením.
V současné době nabízí 17 postdoktoradských (postgraduální student) výzkumných pozic na následujících pět témat (moduly projektu), podporovaných operačním programem EU "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" a ze státního rozpočtu ČR:

A.) IT pro řešení krizových situací (IT na katastrofu a řízení dopravy) (4 pozice, kontakt: Doc. Profesor Vondrák, vit.vondrak@vsb.cz)
B.) Numerické metody a knihovny pro paralelní výpočty (2 pozice, kontakt: Doc. Profesor Kozubek, tomas.kozubek@vsb.cz)
C.) Modelování v nanotechnologiích (4 pozice, kontakt: Profesor Pištora, jaromir.pistora@vsb.cz)
D.) IT pro zpracování znalostí (2 pozice, kontakt: Profesor Snášel, vaclav.snasel@sb.cz)
E.) Inteligentní systémy v energetice (5 pozic, kontakt: Profesor Čermák, tomas.cermak@vsb.cz)

Zaměstnavatelem bude VŠB-Technická univerzita Ostrava, pracovní poměr bude sjednán na plný úvazek jako akademický pracovník na dobu určitou až do 2 let. Hrubá mzda se pohybuje mezi 40 až 60.000 Kč měsíčně (EUR 1600 - 2400).
Hlavní doktoradské činnosti jsou: účast na výzkumných činnostech v příslušném týmu odborníků, příprava nových společných výzkumných projektů, publikační činnost, výuka, aktivní účast na seminářích a konferencích, zahraniční stáže nebo stáž v aplikační sféře 3 - 6 měsíců.
Pro neformální dotazy ohledně jakéhokoli aspektu pozic se prosím obraťte na příslušnou kontaktní osobu uvedenou v závorkách výše.

Kontakty:

Zájemci by měli zaslat potřebné dokumenty v českém nebo anglickém jazyce nejpozději 30.dubna 2013 / Interested candidates should send the documents in the Czech or English language, no later than April 30, 2013 to: petra.gresova@vsb.cz (tel. 597 329 016)


Ke stažení:

Specifické požadavky pro uchazeče - uvedeny v příloze zde
| VŠB-Technická univerzita Ostrava