Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Čeští vědci zkoumají největší sesuvy na Zemi s podporou National Geographic Society

9.5. 2013 | iCalendar
aktualizováno: 21.2. 2014
Pobřežní a podmořské sesuvy u vulkanických ostrovů jsou největší známé sesuvy na Zemi. A právě jejich výzkum provádějí čeští odborníci s podporou grantu National Geographic Society a Waitt Institute. Pracovníci Oddělení inženýrské geologie Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR dokončili na počátku února první etapu budování monitorovací sítě obřího sesuvu na ostrově El Hierro.
Na Kanárských ostrovech k sesuvům docházelo poměrně pravidelně v průběhu posledních 300 tisíc let a pravděpodobně při nich vznikly i velké vlny cunami. El Hierro je nejmladším a také vulkanicky nejaktivnějším ostrovem souostroví, v geologické minulosti na něm došlo nejméně ke dvěma rozsáhlým sesuvům a není vyloučené, že by k dalšímu mohlo dojít i v blízké budoucnosti. Navíc v létě 2011 začala na ostrově intenzivní seismická aktivita, která trvá doposud.
Během projektu bude ve spolupráci se španělskými vědci umístěno několik monitorovacích zařízení do míst možného vzniku takovéhoto velkého sesuvu. Jejich účelem bude sledovat pohyby, které by mohly naznačovat reaktivaci mohutného sesuvu. Pro tento účel budou použity velice přesné 3D měřidla (dilatometry), která byla vyvinuta pracovníky výše zmíněného oddělení.

Kontakty:

Mgr. Jan Blahůt, Ph.D., blahut@irsm.cas.cz
RNDr. Jan Klimeš, Ph.D., klimes@irsm.cas.cz

Satelitní snímek ostrova El Hierro

Území možného obřího sesuvu na ostrově El Hierro. V pozadí ostrovy La Gomera a Tenerife

Instalace měřícího přístroje na zlomu San Andrés

Odkazy:

článek v časopisu National Geographic