Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Lokalitu "Stonehenge" na jižním pobřeží Špicberk čekají další průzkumy

12.6. 2013 | iCalendar
aktualizováno: 30.9. 2014
Pátá polární výprava výzkumných pracovníků Ústavu struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) AV ČR na norské souostroví Svalbard se uskuteční letos v srpnu.

Program navazuje na předchozí výpravy zaměřené na výzkum současných geodynamických jevů a procesů v okolí polární stanice Hornsund v oblasti jihozápadních Špicberk. Od roku 2009 zde probíhá měření posunů na zlomech pomocí speciálního citlivého dilatometru TM71 české výroby (patent ÚSMH AV ČR), který umožňuje měřit prostorový vektor posunu. Více informací lze nalézt na stránkách www.tecnet.cz.
V roce 2012 byla měření pohybů doplněna sítí bodů na nichž se pohyby sledují pomocí družicového systému GPS (Global Satelite Positioning).

V letošním roce budou provedena měření v síti bodů GPS, umístěných kolem hornsundské zátoky v předchozím roce a samozřejmě bude provedena kontrola prostorových dilatometrů. Dále se plánují terénní práce v lokalitě zvané"Stonehenge" na jižním pobřeží hornsundské zátoky, která se po v loňském roce provedeném úvodním průzkumu jeví být akumulací obrovského skalního řícení do zátoky. Zde budou provedena elekroodporová měření, 3-D scanning, odběr vzorků pro datování a další terénní práce zaměřené na vývoj svahu a blokové akumulace.

Kontakty:

Informace dr. Josef Stemberk; tel.: 266 009 318; email: stemberk@irsm.cas.cz

Prostorový dilatometr Hornsund 3 na Worcesterpynten měří posuny na zlomu od roku 2009

Bloková akumulace na jižním pobřeží hornsundské zátoky - Stonehenge - cíl 2013

Instalace bodů GPS v hornsundské zátoce v roce 2012

Odkazy:

Tisková zpráva na webu AV ČR