Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Agentura Thomson Reuters dočasně odebrala našemu časopisu Acta Geodynamica et Geomaterialia impakt faktor

16.7. 2013 | iCalendar
aktualizováno: 27.7. 2013

V červnu 2013 byl dočasně agenturou Thomson Reuters našemu časopisu Acta geodynamica et geomaterialia (Acta GG) odebrán impakt. Stalo se to na základě vysokého počtu autocitací. Impakt na rok 2012 již vypočítán nebyl. Agentura Thomson Reuters vycházela při svém rozhodnutí jen z výpočtu impaktu pro rok 2011, který analyzovala. Náš nynější status je, že Acta GG jsou indexována ve WOS, jsou tedy recenzovaným časopisem, který bude Thomson Reuters 2 roky sledovat. Další impakt 2014 nám bude sdělen v červnu 2015, pokud dojde ke zlepšení, tj. snížení autocitací a zvýšení citací v jiných impaktovaných časopisech. Acta GG jsou nadále v databázích WOS a SCOPUS a v blízké době jim bude přidělen DOI.

Omlouváme se autorům, kteří poslali své rukopisy do impaktovaného časopisu, a po jejich otištění, je bude možné považovat jen za recenzované publikace. Zpráva Thomson Reuters přišla koncem června bez jakéhokoliv varování. Věříme, že nezanevřete na náš časopis.