Ústav v médiích

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Audiozáznamy Videozáznamy Články / Knihy Přednášky Semináře / Workshopy Tiskové zprávy

18.9. 2018

Lidé a sesuvy nejen na Valašsku
| soubor s přednáškou
Přírodní pochody, které mohou být pro nás až smrtelně nebezpečné. Ničí majetek a ohrožují životy lidí. Přesto je ignorujeme.
Přednáška Jana Klimeše z ÚSMH AV ČR, Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Na přednášku navazuje exkurze v terénu (čtvrtek 20.9.)
autor:

18.5. 2018

Aplikace geofyziky při ochraně a využití přírodních zdrojů
| soubor s přednáškou
Hydrogeologický workshop v rámci mezinárodního vzdělávacího projektu na udržitelné a efektivní využívání zdrojů TESEUS
Technická univerzita v Liberci, od 9.00 do 15.30
autor: | | | |

22.11. 2017

Progress and selected results within the section Crust Geodynamics in 2017
| soubor s přednáškou
Workshop Velké výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS
autor:

22.11. 2017

Results of monitoring of huge landslide at Hierro Island (SlopeNet)
| soubor s přednáškou
Workshop Velké výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS 2017
autor:

22.11. 2017

Tectonic strain changes recognised by fault slip monitoring along eastern border of the Bohemian Massif (TecNet)
| soubor s přednáškou
Workshop Velké výzkumné infrastruktury CzechGeo/EPOS 2017
autor:

21.11. 2017

Svahové deformace v ČR: jejich typy, vznik a prostorové rozšíření ve vztahu k možnému ohrožení zdraví a majetku obyvatel
| soubor s přednáškou
Konference v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?
autor:

21.11. 2017

Mapy náchylnosti ke vzniku svahových deformací a prostředky vynaložené státním rozpočtem na sanační opatření jako základní způsoby prevence vzniku škod
| soubor s přednáškou
Konference v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?
autor:

21.11. 2017

Sesuv na D8 z června 2013 a inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací
| soubor s přednáškou
Konference v Senátu Parlamentu ČR: Sesuvy – podceňované nebezpečí?
autor:

8.11. 2017

9. mezinárodní geomorfologická konference
| soubor s přednáškou
Českou republiku na konferenci v Dillí reprezentovala RNDr. Petra Štěpančíková, PhD z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR. Během konference přednesla referát o nejnovějších objevech a průzkumech velkých prehistorických zemětřesení na území dnešní České republiky, především na Chebsku (mariánskolázeňský zlom), které byly realizovány ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
autor:

6.6. 2017

Přístupy a zkušenosti s přípravou liniových staveb v zahraničí
| soubor s přednáškou
Seminář téma: Inženýrskogeologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací 6. června 2017, 9:00–13:00 hodin (Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1), RNDr. Jan Klimeš, PhD.,
autor:

22.2. 2017

Promítání filmu Vlna spojené s přednáškou o sesuvech
| soubor s přednáškou
Beseda s Janem Klimešem - odborníkem na geologii a sesuvy.
autor:

15.2. 2017

Cestovatelská přednáška a beseda o Etiopii a Keni
| soubor s přednáškou
Kulturně, aktivizační centrum pro seniory, Praha 9
autor:

6.12. 2016

Lidé, geologie a eroze

přednáška o Etiopii, projekt Úterý na cestách (ZŠ U Obory, Praha 10)
autor:

29.11. 2016

Klima na Zemi a sluneční aktivita: analýza klimatických změn, sluneční aktivity a akumulace tepla v horninách
| soubor s přednáškou
zasedací místnost ÚSMH
autor:

16.11. 2016

Workshop CzechGeo/EPOS - data a služby pro výzkum a aplikace
| soubor s přednáškou
Prezentace výsledků výzkumu s využitím dat a služeb, Geofyzikální ústav AV ČR, Praha,
autor: |

10.11. 2016

Příběhy lidí a sesuvů v peruánských Andách a České republice

Týden vědy a techniky AV ČR 2016, budova Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
autor:

9.11. 2016

Preparation and testing of collagen-based nanocomposite scaffolds for tissue engineering and bone implantology
| soubor s přednáškou
Applied Nanotechnology and Nanoscience International Conference 2016 - 9th to 11th November 2016, Barcelona (Pompeu Fabra University)
autor:

27.10. 2016

Analýza tektonických pohybů v severovýchodní části Českého masívu

Přednáška z cyklu geologického semináře, Ústav geologických věd, PřF MU v Brně
autor:

25.10. 2016

Wakefieldit v prokřemenělém dřevu – migrace prvků REE a V v průběhu diageneze
| soubor s přednáškou
Workshop na téma uplatnění moderních zobrazovacích a analytických metod v geologii
autor:

4.10. 2016

Nový Zéland očima geologa
| soubor s přednáškou
O sopkách, zemětřesení, gejzírech a jiných zajímavostech Nového Zélandu bude vyprávět RNDr. Lucie Nováková Ph.D.
20. října 2016 od 19:00hodin, Malý sál Kulturního střediska ve Štětí
autor:

18.3. 2016

Jak se počítá seismické ohrožení jaderných elektráren a jak se změnila metodika výpočtu po Fukušimě

Konference k výročí jaderných havárií ve Fukušimě a Černobylu, přednáší RNDr. Jiří Málek, Ph.D., odd. seismotektoniky ÚSMH AV ČR, budova Akademie věd ČR, Praha
autor:

8.12. 2015

Machu Picchu očima geografa
| soubor s přednáškou
Diskusní večer ve Science Café v Jihlavě s RNDr. Janem Klimešem, Ph.D. z ÚSMH AV ČR. Bude vyprávět o zajímavém výzkumu v srdci někdejší říše Inků, o nebezpečných sesuvech či přívalových proudech v okolí Machu Picchu a o možném ohrožení této skvostné architektury.
autor:

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor s přednáškou
Mezinárodní seminář, Akademie věd ČR, Praha
autor:

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor s přednáškou
Seminář ÚSMH, Akademie věd ČR, Praha, Dr. Paola Reichenbach

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor s přednáškou
Seminář ÚSMH, Akademie věd ČR, Praha, Dr. Fausto Guzzetti

9.11. 2015

Příběhy lidí a sesuvů v peruánských Andách a České republice

Přednáška v rámci vědeckého festivalu Týden vědy a techniky v budově Akademie věd ČR, Praha
autor:

28.11. 2014

Funkcionalizovaná nanovlákna pro osteochondrální regeneraci, pozvánka na přednášku
| soubor s přednáškou
autor:

23.10. 2014

Pískovcové skalní útvary: Princip vzniku odhalen
| soubor s přednáškou
Přednáška autorů článku, Velká geologická posluchárna na PřF UK v Praze
autor:

18.8. 2014

Mezinárodní konference Geochemistry of the Earth’s surface (GES-10)
| soubor s přednáškou
Na konferenci jsou ve formě posteru prezentovány výsledky analýz fosilních pryskyřic z různých lokalit České republiky
autor: |

23.4. 2014

Organická geochemie holešických a libkovických vrstev

Uhelný seminář, PřF UK Praha
autor:

19.11. 2013

Geochemický výzkum fosilního dřeva pařezového horizontu miocenního stáří v Bílině

Seminář Ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů, PřF UK Praha
autor:

6.11. 2013

Austrálie - pouště, pralesy, moře a klokani
| soubor s přednáškou
Klub Klíček, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav www.boleslavskyklicek.cz
autor:

10.7. 2013

Proved materials for geopolymers
| soubor s přednáškou
GeopolymerCamp 2013, 8.-10. červenec, Saint-Quentin, Francie
autor: |

10.7. 2013

Amorphous or crystalline
| soubor s přednáškou
GeopolymerCamp 2013, 8.-10. červenec 2013, Saint-Quentin, Francie
autor:

10.7. 2013

Tests of materials emploied for geopolymers
| soubor s přednáškou
GeopolymerCamp 2013, 8.-10. červenec 2013, Saint-Quentin, Francie
autor:

12.6. 2013

Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
| soubor s přednáškou
Prezentace z 19. ročníku mezinárodní konference konané ve dnech 11. - 13. 06.2013 "Technika ochrany prostredia - TOP 2013", Slovensko
autor: |

12.6. 2013

Bio - popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
| soubor s přednáškou
Prezentace z 19. ročníku mezinárodní konference konané ve dnech 11. - 13. 06. 2013: "Technika ochrany prostredia - TOP 2013", Slovensko -
1. místo v kategorii "Progresivní idea" od MŽP SR
autor: |

2.5. 2013

Nový Zéland - Země v pohybu
| soubor s přednáškou
Odlehlost ostrovů umožnila vývoj a zachování specifických druhů živočichů a rostlin i svébytné Maorské kultury. Klub Klíček, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
autor:

10.4. 2013

Afghánistán - divoká a krásná země
| soubor s přednáškou
autor:

4.2. 2013

Kyvadla a nový model globální tektoniky
autor:

17.12. 2012

Indukovaná, triggerovaná a přirozená seismicita – můžeme je odlišit?
Přírodovědecká Fakulta UK, Praha
autor:

21.11. 2012

Těžba plynu z plynonosných břidlic
Odborný seminář, Poděbrady 2012
autor:

14.11. 2012

Těžba břidlicového plynu pomocí hydraulického štěpení
Týden Vědy a Techniky AV ČR, Praha
autor:

7.11. 2012

Geodynamická ohrožení, rizika a katastrofy
přednáška v rámci TVT 2012
autor:

13.9. 2012

Blackpool seismicity and blond
SPE/SEG workshop, Denver, Colorado, USA
autor:

25.7. 2012

Microseismicity – reservoir surveillance perspective
SEG/SPE/AAPG Summer research workshop, La Jolla, California, USA
autor:

18.6. 2012

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením: fakta a diskuze
Klub životní prostředí AVČR, Praha
autor:

18.6. 2012

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením: fakta a diskuze
Centrum pro Ekonomiku a Politiku, Praha
autor:

25.5. 2012

Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením: fakta a mýty
ÚSMH AVČR, Praha
autor:

18.5. 2012

Induced seismicity: where we come from, where we are and what we need to solve
Energy Club MIT, Boston, USA
autor:

25.4. 2012

Aktualita: plynonosné břidlice v ČR.Těžba břidlicového plynu hydraulickým štěpením
EGÚ, Cyklus E, Seminář č. 4, Praha
autor:

18.4. 2012

Mikroseismicita: odkud jdeme, kde jsme a co je nutné vyřešit
Geofyzikální Ústav AV ČR, Praha, Seismická káva
autor:

30.3. 2012

Současná inverze povrchových aa vrtných dat pro lokaci mikroseismických jevů.
Katedra Geofyziky MFFUK, Praha, Seismický seminář
autor:

8.3. 2012

Induced seismicity – great tool between laboratoř and (real) earthquakes.
Německá Geofyzikální Asociace v Hamburgu, Německo
autor:

29.2. 2012

Prouhelňování, vlastnosti a klasifikace uhlí České republiky
Uhelný seminář, PřF UK Praha
autor:

12.1. 2012

Záznamy českokrumlovského zemětřesení z 62 stanic ve střední Evropě (do vzd. 300 km od epicentra).

podklady pro prezentaci v Kájově poblíž Českého Krumlova (epicentrum zeměstřesení)
autor:

6.12. 2010

Some Application of Organic Geochemistry

seminář v National Research Center, Cairo, Egypt
autor:

24.2. 2010

Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
Uhelný seminář, PřF UK Praha
autor:

8.9. 2009

Využití GC/MS a Pyrolýzní-GC/MS v geochemické analýze přírodních organických látek
Den uživatelů, Thermo Scientific a Pragolab
autor:

24.1. 2008

Otevření nové laboratoře GC-MS analýzy v oddělení geochemie.
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR
autor:

8.10. 2005

Petrologie uhlíkatých látek – souvislosti s novými postupy, mezinárodními normami a principy ICCOP
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR a LECO Instrumente, 8.11. – 10.11. 2005
autor: