Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Ústav v médiích

Vážení návštěvníci! Odkazy z této sekce vedou převážně na externí webové stránky. Některé odkazy, zejména u starších příspěvků, již proto nemusejí existovat. V případě, že na chybný odkaz narazíte, budeme rádi, když kontaktujete webmastera stránek. Děkujeme za pochopení.

Audiozáznamy Videozáznamy Články / Knihy Přednášky Semináře / Workshopy Tiskové zprávy

7.9. 2021

XIV. ročník semináře Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Seminář se koná v termínu 14. - 17. 9. 2021 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn v jižních Čechách.
Cílem je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Stejně jako v minulých letech je smyslem letošního čtrnáctého ročníku seznámení se se současnými trendy v jednotlivých oborech a především přátelská, neformální diskuse o tom, co nám nejde.
Seminář pořádají: Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Fakulta strojní, ČVUT v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Biomedicínské centrum, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova, QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21, TAČR program KAPPA financovaný z fondů EHP
autor: |

8.9. 2020

Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy
| soubor k semináři / workshopu
Výstava Nestabilní podloží: Sesuvy, životy a perspektivy se zaměřuje na sesuvy zemin a hornin coby unikátní procesy a prostory setkávání odlišných časů a škál Země a člověka. Umožňuje nahlédnout do čtyř kontur společenského a přírodního života sesuvu, jež tvoří jednotlivé části výstavy. Část Moderní vědění zachycuje anatomii sesuvu pohledem geologie, stejně jako poodhaluje momenty z historie utváření této vědní disciplíny. Realitní kancelář Realita ve své části výstavy spíše než pozemky či nemovitosti nabízí základní reorientaci pohledu a zkušenosti člověka ve světě, jež je nezbytná pro soužití se sesuvy, má-li člověk minimalizovat škody. Část Neposednost představuje sesuv jako vzpurný element, jehož nestabilní podloží má sílu destabilizovat vědecké, správní či antropocentrické jistoty moderního člověka a jeho světa. A v neposlední řadě část Život v trhlinách Země představuje kontury života sesuvu navzdory na příkladu vesnice Maršov na Uherskobrodsku.
Výstava je výstupem výzkumného programu Přírodní hrozby Strategie AV21 a jeho tématu Péče o krajinu v prevenci nebezpečných přírodních jevů: historické, právní a společenské dimenze vedeného Hanou Müllerovou, za níž stojí koalice umělců a přírodních i sociálních vědců z Akademie věd ČR, Univerzity Karlovy v Praze, Vysokého učení technického a Masarykovy univerzity v Brně, jmenovitě Bob Kuřík, Vojtěch Pecka, Pavel Sterec, Jiří Suchánek, Jan Klimeš.
K vidění od 9. 9. do 31. 10. 2020 v galerii VI PER, Praha 8 - Karlín
autor:

25.8. 2020

XIII. ročník semináře Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Třináctý ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy se uskuteční ve dnech 15. - 18. září 2020 v prostorách penzionu Herbertov - Horní Mlýn. Stejně jako v minulých letech bude seminář zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.
Cílem semináře je informovat účastníky o základní problematice biomateriálů a současném stavu výzkumu a vývoje i výroby protetik či umělých náhrad v České republice. Na semináři se účastníci a studenti potkávají s předními vědeckými kapacitami v oboru biomateriálů a povrchů (materiálové inženýrství, medicína, fyzika, chemie, biologie) a s odborníky z praxe (lékaři, představitelé předních českých firem v oboru). Na semináři budou také prezentovány výsledky projektu "Vedlejší produkty z potravinářských výrob jako zdroj kolagenu: odpad nebo perspektivní materiál pro medicínu?" řešeného v rámci výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21. Součástí této části semináře bude diskuse problematiky stability a degradace kolagenu, jejíž cílem je alespoň částečně odpovědět na otázku, zda je aplikace nativního kolagenu prohraná bitva?
Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.
autor:

30.8. 2019

XII. ročník odborného semináře Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Dvanáctý ročník odborného semináře bude stejně jako v minulých letech zaměřen na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů.
Seminář pořádají Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy, za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.
Uskuteční se ve dnech 17. – 20. září 2019 v jižních Čechách, Herbertov - Horní Mlýn
autor:

22.10. 2018

Seminář Prachové částice
| soubor k semináři / workshopu
Seminář zabývající se problematikou prachových částic z různých hledisek, Akademie věd České republiky, Národní 3, Praha 1.
autor:

21.11. 2017

"Sesuvy – podceňované nebezpečí?"
| soubor k semináři / workshopu
Konference v Senátu Parlamentu ČR. Jedním z hlavních témat je inženýrskogeologický průzkum pro liniové stavby ve vztahu k riziku svahových deformací včetně poznatků o sesuvu na dálnici D8 z června 2013, odbornící zde dále představí výsledky mezioborového výzkumu, jenž se zabývá riziky zapříčiněnými sesuvy svahů. Konference je pořádána v rámci Strategie AV 21, výzkumného programu Přírodní hrozby.
autor: | |

25.9. 2017

Prehistorická a současná zemětřesná aktivita v České republice
| soubor k semináři / workshopu
Seminář pro odbornou i laickou veřejnost pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. ve spolupráci se San Diego State University a Geofyzikálním ústavem AV ČR, v.v.i. za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.
Cílem semináře je představit metody a význam výzkumu prehistorických i současných zemětřesení a jeho aplikaci pro hodnocení seismického ohrožení.
25. září 2017,13:00-16:00, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
autor: |

19.9. 2017

Biomateriály a jejich povrchy
| soubor k semináři / workshopu
Odborný seminář se speciálním zaměřením na metody testování biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů. Seminář pořádají Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s. za podpory výzkumného programu QUALITAS - Kvalitní život ve zdraví i nemoci - Strategie AV21.
autor:

30.8. 2017

Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas
| soubor k semináři / workshopu
18. ročník Česko-Polského workshopu, pořádá Wroclawská Univerzita životního prostředí ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV ČR, Ústavem geodézie a geoinformatiky Vysokého učení technického v Brně a Asociací studentů a PhD studentů "Zenit-Nadir"
26. - 28. října 2017, Szklarska Poreba, Polsko
autor: | |

6.6. 2017

Inženýrsko-geologický průzkum, příprava, realizace a sledování liniových pozemních komunikací ve vztahu k riziku svahových deformací
| soubor k semináři / workshopu
Cílem semináře je představit regionální vymezení rizikových oblastí ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám, přístupy a zkušenosti v zahraničí, legislativní rámec, stávající platné normy a předpisy, postup při přípravě liniových staveb, územní plánování; IG průzkumy pro projekt stavby, projektovou přípravu stavby; postup při realizaci a sledování liniových staveb. Seminář se pořádá za podpory Strategie AV21 v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby.
Seminář pořádá Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR ve spolupráci s Českou geologickou službou a Ministerstvem dopravy ČR pro zástupce státní správy, samospráv, ale i odborné a laické veřejnosti.
6. června 2017, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1
autor: | | |

22.3. 2017

Role výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně
| soubor k semináři / workshopu
Odborný seminář na téma postavení výzkumu a regulačních autorit při aplikaci nanomateriálů v medicíně, pořádaný Společností pro kompozitní a uhlíkové materiály. Seminář se uskutečnil v rámci výzkumného programu QUALITAS – Kvalitní život ve zdraví i nemoci Strategie AV21 Akademie věd.
autor:

26.9. 2016

Sesuvy – podceňované nebezpečí?
| soubor k semináři / workshopu
Diskusní setkání s odborníky v budově Akademie věd.
autor: |

15.9. 2016

BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY

Devátý ročník odborného semináře „BIOMATERIÁLY A JEJICH POVRCHY“ se speciálním zaměřením na metody testováni biokompatibility, charakterizace a modifikace biomateriálů a jejich povrchů, 20.– 23. září 2016 v prostorách penzionu Herbertov – Horní Mlýn. Seminář pořádají Ústav materiálového inženýrství Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze, Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. a Společnost pro kompozitní a uhlíkové materiály, z.s.
autor: | |

6.4. 2016

Seminář u příležitosti 90. výročí sesuvu v obci Dneboh
| soubor k semináři / workshopu
Seminář pro veřejnost pořádaný ÚSMH AV ČR ve spolupráci s Geoparkem Český ráj, o.p.s., městem Mnichovo Hradiště, Správou CHKO Český ráj, Muzeem města Mnichovo Hradiště. Cílem semináře je představit praktické poznatky, příznaky a rizika svahových pohybů a také připomenutí události katastrofického sesuvu, který v roce 1926 zničil část obce Dneboh. Seminář je pořádán v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby – Strategie AV21.
Čtvrtek 26. 5. 2016 - Přednášky pro veřejnost v prostorách radnice města Mnichovo Hradiště
Sobota 28. 5. 2016 - Komentovaná exkurze na lokalitu sesuvu na Dnebohu a terénní diskuse s odborníky
autor: | | |

3.12. 2015

Přírodní hrozby kolem nás – pohled evropských odborníků na změny přírodního prostředí a společnosti
| soubor k semináři / workshopu
Seminář věnován zejména problematice sesuvů, skalních řícení apod., včetně ochrany proti nim ve spojení s územním plánováním.
Seminář pořádán v rámci výzkumného programu Přírodní hrozby - Strategie AV21, 3.12.2015 v budově Akademie věd.
autor: | | |

9.9. 2015

Seminář Biomateriály a jejich povrchy VIII.
| soubor k semináři / workshopu
odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 15. - 18. září 2015, Herbertov - Horní Mlýn
autor: |

14.11. 2014

Magnitudo zemětřesení ze sumace seismogramů

Seismický seminář, katedra Geofyziky MFF UK Praha
autor:

4.11. 2014

Česko-polský workshop Recent Geodynamics of the Sudeten and Adjacent Areas
| soubor k semináři / workshopu
15. ročník česko-polského worshopu, 5.- 8. listopad 2014, Karlov pod Pradědem
autor: |

11.9. 2014

Seminář Biomateriály a jejich povrchy VII.
| soubor k semináři / workshopu
odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 16. - 19. září 2014, Herbertov - Horní Mlýn
autor:

26.8. 2014

Seminář geologů mostecké pánve 2014
| soubor k semináři / workshopu
3. ročník semináře, ve spolupráci s Bílinskou přírodovědnou společností, 2.- 3. září 2014, Svinčice u Mostu
autor: |

23.4. 2014

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2014

14. ročník mezinárodní konference, ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Českou asociací geomorfologů, 23.- 25. duben 2014, Teplice
autor: | |

4.4. 2014

Napěťové poměry v severovýchodní části Českého masivu

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

14.3. 2014

Jsme schopni určit mechanizmus ohniska zemětřesení M3 v řídké síti stanic?

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

9.9. 2013

Biomateriály a jejich povrchy VI.
| soubor k semináři / workshopu
6. ročník úspěšného semináře, který pořádá Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů, ve dnech 11. - 14. září 2013, Herbertov v jižních Čechách
autor: |

24.5. 2013

Nový model vysvětlující pozorované zdrojové mechanismy jevů indukovaných hydraulickým štěpením břidlic

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor: |

22.5. 2013

"Svahové deformace a pseudokras"
| soubor k semináři / workshopu
8. ročník konference, pořádající organizace: Svahovky, o.s., ve spolupráci se Správou CHKO Broumovsko a ÚSMH AV ČR v.v.i.
autor: | | | |

1.3. 2013

F = 1 / (pi * t*)

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

12.9. 2012

Biomateriály a jejich povrchy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 12.-15. září 2012, Herbertov - Horní Mlýn
autor:

25.5. 2012

Charakter a dynamika (mikro)posunů registrovaných 3D monitoringem na zlomech v Českém masivu

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

4.4. 2012

Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
| soubor k semináři / workshopu
12. ročník mezinárodní konference, ve spolupráci s Českou Asociací Geomorfologů, 18.-20.4.2012 v Sokolově
autor: | | |

30.3. 2012

Stabilita zdrojového mechanismu z amplitud mikroseismických jevů

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor: |

13.9. 2011

Biomateriály a jejich povrchy 2011

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 13. – 16. 9. 2011, Herbertov - Horní Mlýn
autor: |

14.1. 2011

Seismické záznamy na povrchu a ve vrtu: signál a šum; inverze anisotropie z indukovaných zemětřesení

Seismický seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země, katedra geofyziky MFF UK Praha
autor:

15.9. 2010

Biomateriály a jejich povrchy

Odborný seminář se speciálním zaměřením na in vitro a in vivo testy biokompatibility, 15. – 18. 9. 2010, Herbertov - Horní Mlýn
autor: |