Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Plynový chromatograf Agilent 6890N

Pro chromatografickou analýzu je oddělení vybaveno plynovými chromatografy typu Agilent 6890N. Těmito analyzátory lze analyzovat energetické plyny, vzdušniny, skládkové plyny, směsi lehkých uhlovodíků (do butanů) a škodliviny v ovzduší.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.

Plynový chromatograf Agilent 6890N