Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Termický analyzátor Perkin-Elmer

Pro termickou analýzu je oddělení vybaveno termickým analyzátorem Perkin-Elmer. Tento analyzátor lze využít jednak k charakterizaci rozkladných reakcí polymerů, uhlí, anorganických látek, biomasy a ke stanovení nedopalů v průmyslových popelech, obsahu karbonátů v komplikovaných směsích a jednak k určení kinetických parametrů rozkladných reakcí organických i anorganických látek. Analýzy pracují jak v inertní tak v oxidační atmosféře.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.

Přístroj Perkin-Elmer