Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Thermo Scientific SURFER

Volumetrický sorpční analyzátor umožňuje detailní studium fyzikálních vlastností porézních materiálů (stanovení specifického povrchu podle metody BET, stanovení měrného objemu a velikosti pórů v rozsahu od 0,32 – 500 nm podle metody BJH a dalších)
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Thermo Scientific SURFER

Thermo Scientific SURFER