Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Thermo Scientific SURFER

Volumetrický sorpční analyzátor umožňuje detailní studium fyzikálních vlastností porézních materiálů (stanovení specifického povrchu podle metody BET, stanovení měrného objemu a velikosti pórů v rozsahu od 0,32 – 500 nm podle metody BJH a dalších)
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Thermo Scientific SURFER

Thermo Scientific SURFER