Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Vysokotlaká sorpční aparatura

objemová manometrická aparatura pracující v tlakovém a teplotním rozsahu do 17 MPa a 80 oC. Přístroj umožňuje stanovení sorpční kapacity porézních materiálů zejména pro CO2 a CH4 za nadkritických podmínek.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Vysokotlaká sorpční aparatura