Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Zařízení pro fotodokumentaci

Zařízení je složené ze stojanu, zdroje světla, fotoaparátu Olympus E620 a foto-programu Quickphoto Camera.
Makroskopický popis vzorků vychází z popisu jeho zrnitosti, vrstevnatosti, barvy a lesku, které jsou fotograficky dokumentovány. Speciálním postupem je makropetrografický rozbor uhlí a sedimentů s organickou příměsí. Vychází z vrstevnatosti, barvy a lesku jednotlivých vrstev zvané litotypy, výskytu trhlin a tepelného postižení hmoty a zřetelných minerálních příměsí, které jsou rovněž fotograficky dokumentovány.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.