Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Mikroskop UMSP 30-Petro fy Opton-Carl Zeiss s fotometrem a fluorescenčním uspořádáním

Základní analýzou uhelné a organické petrologie je měření střední světelné odraznosti vitrinitu černých uhlí a antracitu a huminitu hnědého uhlí a organické dispergované hmoty fotometrickou metodou a mikroskopickou metodou s využitím analýzy obrazu. Ke speciálním účelům se měří maximální a minimální odraznost v polarizovaném světle. Složení organického podílu v uhlí nebo sedimentech se stanovuje detailní analýzou macerálových skupin huminitu/vitrinitu, liptinitu a inertinitu včetně popisu minerálních látek a jejich distribuce ve zkoumaném materiálu. Kromě těchto mezinárodně definovaných komponent je možné studovat změny v morfologii a v optických vlastnostech vlivem zvětrání, tepelných procesů a charakterizovat pevné produkty těchto procesů v přírodním a technologickém prostředí.

Mikroskop UMSP 30-Petro fy Opton-Carl Zeiss s fotometrem a fluorescenčním uspořádáním se využívá k fotometrickému měření světelné odraznosti, ke kvantitativnímu a kvalitativnímu stanovení macerálového a mikrolitotypové složení včetně fluorescenční analýzy macerálů liptinitu, ke studiu distribuce minerálních látek v uhlí, ke stanovení morfologie, složení a optické textury uhlíkatých látek a jejich fotodokumentace.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Mikroskop UMSP 30-Petro