Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

CDS Pyroprobe 5150 -Trace Ultra - DSQ II ThermoScientific


Přístroj umožňuje:
Analytická charakterizace vzorku po jeho pyrolýze pomocí Py-GC/MS
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení geochemie.

Pyrolyzní jednotka