Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Záznamník otřesů BR3

Záznamník otřesů slouží k zaznamenávání časového průběhu výstupního napěťového signálu seismických snímačů na paměťovou kartu MMC. Současně umožňuje v případě použití vestavěného přijímače GPS synchronizaci vnitřních hodin s vysokou přesností, kontrolní záznam časových značek GPS a doplnění údaje o poloze do datového souboru. Přístroj dokáže zapsat jeden nebo sérii průběhů o nastavené délce se zvolenou vzorkovací frekvencí s možností aktivace v zadanou dobu. K záznamu dojde, překročí-li velikost signálu určitou prahovou úroveň. Je také možné zaznamenat průběh ještě před překročením prahu pomocí tzv. pretime. Pro správnou funkci přístroje je třeba nastavit řadu parametrů. Základní z nich je možné nastavit pomocí tlačítek, komplexní konfiguraci lze provést pomocí osobního počítače, připojeného na sériový komunikační port. Ke komunikaci použijeme vhodný terminálový program. Pomocí počítače dokážeme také provést upgrade vnitřního programového vybavení (firmware). Protože je záznamník BR3 poměrně složité zařízení s předpokladem výroby pouze v malých sériích, jsou naše možnosti testování omezené. Naše řešení může obsahovat chyby, prosíme uživatele o shovívavost, my se budeme snažit nedostatky, na které nás upozorníte, opravit. Data se ukládají na paměťové karty standardu MMC (MultiMedia Card), známé např. z digitální fotografie. Pro jejich čtení je nezbytná tzv. čtečka, která se připojuje obvykle na USB port osobního počítače. Programy pro inicializaci a čtení karty jsou součástí naší dodávky. Výsledkem čtení dat jsou textové soubory s časovými údaji a naměřenými hodnotami, které lze snadno zpracovat např. tabulkovým procesorem.
Podrobnější informace o přístroji | Data sheet
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení seismotektoniky.