Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1 (Pracovní stroje Teplice, ČR)

Hydraulický lis HLV 5.1 je vhodný pro laboratorní přípravu kompozitních vzorků vytvrzovaných do teploty 400°C. Příprava kompozitů je realizována v několika dostupných typech forem, nejvíce o rozměrech 50x200mm, 60x240mm nebo 120x120mm. Maximální lisovací síla je 50kN, rozměry lisovacích desek jsou 400x400mm. Řízení vyhřívání a regulace tlaku jsou prováděny programovatelným regulátorem JUMO IMAGO 500.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů.

Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1

Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1