Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1 (Pracovní stroje Teplice, ČR)

Hydraulický lis HLV 5.1 je vhodný pro laboratorní přípravu kompozitních vzorků vytvrzovaných do teploty 400°C. Příprava kompozitů je realizována v několika dostupných typech forem, nejvíce o rozměrech 50x200mm, 60x240mm nebo 120x120mm. Maximální lisovací síla je 50kN, rozměry lisovacích desek jsou 400x400mm. Řízení vyhřívání a regulace tlaku jsou prováděny programovatelným regulátorem JUMO IMAGO 500.
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů.

Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1

Hydraulický vyhřívaný lis HLV 5.1