Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4 (Mahr, Německo)

Bezkontaktní 3D měření je vhodné pro vyšetření topografie a struktury různých typů povrchů. Díky rychlé a optické skenovací proceduře nabízí vhodnou metodu pro získání informací o povrchové struktuře včetně standardních parametrů drsnosti (liniové i plošné).
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů.

Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4

3D - bezkontaktní měření porézního povrchu

Bezkontaktní měření povrchu MarSurf TS 50/4