Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

GC-UV chromatograf G11 (Labio)

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.

GC-UV chromatograph G11