Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Pec na výpal materiálů

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.