Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Třecí mlýnky, vibrační třídič, čelisťový drtič, vibrační mlýn

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.