Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Teplotně programovatelná sušárna do 300 °C (Binder)

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.

Teplotně programovatelná sušárna Binder