Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Automatická seismická aparatura pro nepřetržité monitorování RUP2004/RUP2009/RUP2012

Provádí:
1) digitalizaci analogového výstupu seismometru
2) synchronizaci času registrace se světovým časem vysílaným družicemi GPS
3) ukládání dat ve standardním formátu pro seismická data (MiniSEED a GSE)
4) online odesílání dat do zpracovatelských center (ÚSMH a GFÚ AVČR).
Zaznamenaná seismická data slouží k detekci seismických jevů (zemětřesení), určení místa, kde k jevu došlo a určení energie jevem uvolněné

Provádíme měření přirozené seismicity, technické seismicity a seismických účinků clonových odstřelů v kamenolomech. V současné době má ÚSMH Av ČR, v.v.i. oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, kam patří i seismologické monitorování, které upravuje zákon č. 336/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb. o geologických pracích a Českém geologickém úřadu. Podle požadavku a charakteru měření je možné provést buď jednorázové měření, nebo zajistit trvalý monitoring po dobu až několika roků. Pro seismická měření používáme tyto přístroje:
Více informací o přístroji | Business sheet
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení seismotektoniky.