Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Desintegrátor

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení struktury a vlastností materiálů.