Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Rotaphones

Přístroj na měření sismických pohybů půdy včetně rotačních složek seismických vln
www.geo.mff.cuni.cz/rotaphone | www.rotaphone.eu
Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení seismotektoniky.

Rotaphone: prototype of the seismic rotational sensor system and generator of rotational movements.