Video o ÚSMH
 
Vyhledej na webu

Přístrojové vybavení

Seznam všech přístrojů

Seismometer STS-2 (Streckeisen)

Obsluhu tohoto přístroje zajišťuje Oddělení seismotektoniky.